Vizualizácia 1
Vizualizácia 2

Občianske združenie Voľná asociácia bolo zaregistrované 13. 6. 2023. Prečítajte si jeho stanovy.

Viac...

Voľná asociácia
Kapicova 1193/4
851 01 Bratislava

e-mail: oz@volna-asociacia.org

IČO: 55443788
Reg. číslo: VVS/1-900/90-66580

IBAN: SK30 8330 0000 0025 0260 4209
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX