Prečo zakladáme BUNT?

V hlavnom meste pôsobí mnoho organizácií a iniciatív, ktoré sa venujú témam sociálnej spravodlivosti. Títo ľudia robia dôležitú prácu dobrovoľne popri pracovných, školských a iných povinnostiach. Organizujú komunitné podujatia, vzdelávajú verejnosť, venujú sa aktivizmu či podpore marginalizovaných skupín. Často však na túto dôležitú prácu nenachádzajú priestory. Jednorazové prenájmy sú drahé a neraz mimo finančných možností týchto iniciatív. Kvalitné a dostupné priestory na vzdelávanie a komunitné aktivity sú pritom zarezervované na mesiace dopredu. V dôsledku toho sa budovanie dlhodobo udržateľných a pravidelných aktivít stáva privilégiom tých, ktorí majú financie, kontakty a iné zdroje. 

Preto sme sa spojili, aby sme v Bratislave vytvorili komunitný priestor – BUNT – v ktorom budeme ako neziskové iniciatívy aj jednotlivci a jednotlivkyne bojujúce proti rôznym formám útlaku realizovať naše aktivity.

Na akých hodnotách chceme BUNT stavať?

BUNT budeme spravovať v súlade s našimi spoločnými hodnotami nehierarchickosti, antiautoritárstva a participácie. Sme presvedčení a presvedčené, že silné a udržateľné komunity musia stáť na pevných základoch solidarity. Veríme, že vďaka spájaniu skupín, ktoré bojujú za spravodlivosť na rôznych frontoch dokážeme vytvoriť intersekcionálne a inkluzívne miesto, v ktorom sa budeme všetci a všetky cítiť bezpečne. Vďaka tomu môžeme budovať silné hnutie, ktoré je prostredím na angažovanie sa a vzájomnú podporu.

Na aké účely bude BUNT slúžiť?

BUNT bude slúžiť ako priestor na bezplatné vzdelávacie aktivity vrátane školení a workshopov, na komunitné aktivity, spoločné porady, sieťovanie, spoluprácu a zmysluplné trávenie voľného času. Bude otvorený komukoľvek, kto sa bude do týchto aktivít chcieť zapájať. Rôzne iniciatívy tu môžu organizovať napríklad workshopy ručných prác, prípravy transparentov na demonštrácie či protesty, filmové večery, komunitné čítania, a mnohé iné aktivity. BUNT však využijú aj samotné kolektívy na pracovné stretnutia a skladovanie materiálov. Poskytne tak dostupné útočisko, ktoré nie je vymedzené pre konkrétnu skupinu ľudí, a v ktorom sa popri aktivizme a vzdelávaní môžeme spoznávať a starať sa o seba navzájom. 

Kto sme a čomu sa venujeme?

Sme členky a členovia rôznych kolektívov ale aj jednotlivci, ktorí sa venujú témam sociálnej spravodlivosti. S myšlienkou vytvorenia spoločného komunitného priestoru sme prišli v zime 2022. Sme združené a združení v občianskom združení Voľná asociácia. Ako kolektív nemáme ohraničený počet členov a členiek. Je nás však dosť na to, aby sme BUNT spoločne zrekonštruovali a spravovali. Venujeme sa rôznym témam, zameriavame sa však najmä na klimatickú krízu, práva LGBTI+ ľudí, lokálny aktivizmus a práva pracujúcich

Je pre nás dôležité, aby BUNT nebol definovaný konkrétnymi kolektívmi či témami. Bojovať proti útlaku musíme spoločne a na rôznych frontoch. Uvedomujeme si hrozbu vyhorenia a jeho dôsledkov a preto nechceme, aby spravovanie BUNTu bolo na pleciach malej skupiny ľudí. Je pre nás kľúčové, aby naše členstvo malo možnosť si oddýchnuť. Preto budeme aj naďalej nadväzovať spolupráce s ľuďmi, ktorí zdieľajú naše hodnoty a chceli by sa na spravovaní BUNTu podieľať. Veríme, že vďaka intersekcionalite a kolektívnej zodpovednosti bude fungovať dlhodobo a nezanikne po pár mesiacoch tak, ako mnohé komunitné priestory v minulosti.

UVIDÍME SA V BUNTe!